Komentarze   

#725 Homilia-br.Bogu mił Kusiak OFM Cap.-24.06maria szałajska 2023-06-30 21:54
Dziękuję Ci Boże za to, ze Ty zawsze jesteś ze mną,prowadzisz historię mego życia,dodajesz odwagi,umacnias z w drodze do Zbawienia.
#724 Homilia-ks.Rafa ł Dudała-15.04maria szałajska 2023-04-23 21:05
Jezu,chcę być zawsze z Tobą,bo to rodzi odwagę,choć nieraz wywraca do góry nogami wszelkie porządki.
#723 Homilia-br.Bogu mił Kusiak OFMCap.-18.03maria szałajska 2023-04-04 22:05
Boże miej dla mnie ,grzesznika, litość powinniśmy powtarzać szczególnie w tych dniach Wielkiego Postu.
#722 Homilia-br.Mich ał Stec-18.02maria szałajska 2023-02-19 19:15
Ważne jest w wierze wejście w relację,obdarzy ć Boga zaufaniem.Na ile mam relację z Bogiem i na ile Mu ufam?
#721 Homilia-ks.Rafa ł Dudała-21.01maria szałajska 2023-01-23 13:33
Ks.Rafał zadał nam dwa pytania do przemyślenia-,, Do czego jestem powołany? i Do jakiej drogi mnie powołuje Bóg i jakiej ofiary w realizacji oczekuje ?"
#720 Homilia-ks.Rafa ł Dudała-7.12maria szałajska 2022-12-18 23:58
Uczyć się od Jezusa jak żyć...
#719 Homilia-ks.Rafa ł Dudała-3.12maria szałajska 2022-12-15 16:04
Proszę Cię, Panie, o duchową renowację.
#718 Homilia-ks.Stan isław Sadowski-26.10maria szałajska 2022-10-30 01:14
Otrzymałam piękny dar od Boga i, jak powiedział Ksiądz powinnam na niego odpowiedzieć jeszcze większym przylgnięciem, być ,,bardziej Chrystusowa" i iść do zbawienia bez lęku.
#717 Homilia-ks.Rafa ł Dudała-19.10maria szałajska 2022-10-23 22:05
W codziennych drobiazgach ,obowiązkach wypełnianych z miłością zbliżam się do Boga.
#716 Homilia-ks.Marc in Boryń-12.10maria szałajska 2022-10-16 01:23
Czy moje życie wydaje owoce Ducha Św. ?