Niedzielnie...

posted by: Aneta Chełminiak
Poprawiono: 11 czerwiec 2023

„Jego przyjście jest pewne jak poranek, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas.” (Oz 6, 3)

To, że Bóg przyjdzie i spotka się z toba, że cię nawiedza, że jest przy tobie jest tak pewne, jak to, że po nocy wschodzi dzień. Nic nie jest w stanie zmienić tej reguły. Bóg jest pewny! Bóg jest stały w bliskości z tobą! Bóg jest tak pewny jak to, że będzie deszzc jesienny i wiosenny. Jeden i drugi będzie na pewno i na pewno będzie błogosławieństwem, na pewno przyniesie owoce. To znaczy, że na Bogu można się oprzeć. Można na Bogu polegać, bo w Bogu jest taka milość do człowieka! „Miłości pragnę” hebr. Hesed, tłumaczone najczęściej nie jako miłość, ale jako miłosierdzie. (…) To taka szczególna miłość, że kochasz kogoś, bo jesteś sobie wierny. Jesteś wierny temu, kim jesteś, ta miłość do kogoś nie wynika z tego, jak ktoś się zachowuje wobec ciebie. To nie jest miłość, która jest odpowiadzią, która jest odwzajemniona. To miłość wierna, która jest pomimo, że drugi zachowuje się w sposób krzywdzący ciebie. Czemu masz go kochać? Bo jesteś wierny sobie. (…) Bóg kocha nas, bo jest wierny swemu Ojcostwu wobec nas. To, że tak jest jest pewne jak poranek po nocy. Tak kocha Bóg!

Abp Ryś

Czy jest we mnie świadomość PEWNEJ miłości Boga bez względu na moje zachowanie?

Czy wierzę w WIERNOŚĆ Boga czy ulegam wątpliwościom

porównując Boga do człowieka?