Niedzielnie...

posted by: Aneta Chełminiak
Poprawiono: 04 czerwiec 2023

„ (…) pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni,

pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.” 2 Kor 13, 11

Bój jest jeden i jednocześnie jest wspólnotą Osób. W Bogu jest jedność i wielość. To jest do spięcia, kiedy rozumiemy, że Bóg jest Miłością. Bóg jest Miłością w swej istocie, Miłością trzech Osób. Jest jeden jako wspólnota i jako taki wychodzi do ludzi, by człowiek wszedł we wspólnotę, którą Bóg tworzy sam w sobie. Bóg zaprasza wszystkich ludzi do doświadczenia wspólnoty, do bycia razem. To co w Bogu jest niezwykłe to pasja zbierania ludzi, gromadzenia ludzi, otwierania ich na doświadczenie miłości. Bóg jest Miłością sam w sobie i jako taki wychodzi poza siebie do świata, do człowieka, zapraszając go do wspólnoty, do przeżycia jedności we wspólnocie, w miłości. Kiedy człowiek otwiera się na rzeczywistość bycia razem, wtedy staje się jak Bóg. Kto jest w Bogu jest w pragnieniu życia w jedności, we wspólnocie.

Abp Ryś

Czy moje serce jest otwarte na doświadczenie wspólnoty z drugim człowiekiem?

Czy zależy mi na budowaniu jedności?