Uschnij wreszcie!

posted by: Beata Słoka
Poprawiono: 02 czerwiec 2023

Nakazanie drzewu figowemu, aby uschło, jest szokującym zachowaniem Jezusa, które wydaje się trudne do zrozumienia. Niektórzy komentatorzy Pisma Świętego wskazują, że to drzewo figowe może symbolizować Jerozolimę głuchą na Ewangelię, odporną na miłość i ślepą na czyny Jezusa. Myślę, że wielu z nas ma doświadczenie takich rzeczywistości, w których pomimo dobrej woli, modlitwy, ogromu pracy starań, doszukiwania się logiki i empatii, zło dalej niewzruszenie wzrasta wysysając soki, które powinny służyć wzrostowi tego co dobre i sprawiedliwe. A zamiast miłości i umocnienia – nadal sieje się zgorszenie i krzywda. Siły, starania, poświęcony czas są wysysane przez coś bezowocnego. To niestety także może być doświadczeniem w Kościele. Może wtedy jedynym lekarstwem jest wołanie do Boga o miosierdzie, aby to coś uschło - i to jak najszybciej.

wood gf94dd2649 640