Niedzielnie...

posted by: Aneta Chełminiak
Poprawiono: 28 maj 2023

„ (…) znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu” (Dz 2,2 )

Wielkie wydarzenia w historii Zbawienia wymagały oczekiwania, przygotowania. Szybkie informacje przyjmuje się do rozumu. Żeby przyjąć pewną informację do serca trzeba przygotowania, modlitwy, pokuty…

Bóg stawia kilka wymagań Apostołom, żeby na Nich zstąpił Duch Święty.

Jest napisane, że „wszyscy się zgromadzili”. Jak często w naszych domach, w naszych wspólnotach nie modlimy się wszyscy. Wspólna modlitwa ojca i matki to inny wymiar niż indywidualna modlitwa ojca i matki. Módlcie się razem! Ważne jest, by się wszyscy modlili.

„Zgromadzili się w jednym, miejscu”. Nie znaczy to, by na Ducha Świętego czekać pod jednym adresem, ale umysłowo i duchem byli w jednym miejscu …żebyśmy chcieli jednego.

ks. Piotr Pawlukiewicz

Kiedy fizycznie gromadzimy się w jednym miejscu z innymi

jesteśmy w tym miejscu również duchowo?

Czy angażuję się umysłem i duchem, by chcieć jednego z innymi?