Przez żołądek do serca

posted by: Beata Słoka
Poprawiono: 14 kwiecień 2023

Czasami, gdy nie radzimy sobie z otaczającą nas rzeczywistością, wracamy do tego, co jest dobrze znane. Doskonale  wyuczone przez lata zajęcia i czynności, dają iluzję bezpieczeństwa i stałości. Taka iluzja pomaga nie myśleć o tym, co trudne i niezrozumiałe, pozwala nie docierać do serca. I w taką iluzję może wejść Jezus, zupełnie zwyczajnie, szanując ją, nie burząc jej, dołączając się do tego, co robimy i nadając sens oraz smak. 

 

A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. 

food 993457 640

Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» (J 21, 9-10; 12a).