Niedzielnie

posted by: Aneta Chełminiak
Poprawiono: 02 kwiecień 2023

                                   Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem!                                    

                                          Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski.                                                

Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy.

(On zniszczy rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem, łuk wojenny strzaska w kawałki, pokój ludom obwieści.

Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi.) Za 9,9-10

Po krańce ziemi sięgnie władza tego Króla, który przybędzie na osiołku, źrebięciu, oślicy. Nie na koniu, nie w rydwanie, nie będzie miał w ręku łuku, bo przyjdzie bez przemocy, bez siły, bez budzenia przerażenia.

Kto się boi władcy, który jedzie na oślątku?

Lud Boga nie sięga po przemoc. Lud Boga nie sięga po gwałt, po siłę, po strach.

Lud Boga ma Króla, którego pierwszą cechą jest pokora, bo pokora jest kształtem miłości.

(…) Usprawiedliwiony i pokorny przybywa do ciebie na oślęciu, na źrebięciu, oślicy.

Czy wybierasz dziś Tego Króla?

Czy wybierasz taki sposób rządzenia?

Czy wybierasz Jego władzę …Jego pokorę?

Abp Ryś