Niedzielnie...

posted by: Aneta Chełminiak
Poprawiono: 27 listopad 2022

 

Wspólnoto Dobrego Słowa i Eucharystii…

 

Za abp Rysiem krótka, ale konkretna myśl:

U początku naszych wzajemnych relacji jest Jezusa Chrystus. Nie może być inaczej.

Jakby nie Jezus Chrystus to my byśmy się w ogóle nie znali. Nigdy byśmy się nie spotkali....no, może gdzieś tam przypadkowo.

Ale gdyby nie to, że każdego z nas Jezus wezwał do wiary, (…) nigdy między nami nic by się nie wydarzyło.

On jest fundamentem naszego spotkania. Przychodzimy na Eucharystię z racji na Niego.

Kiedy przychodzimy na Mszę Świętą z racji na Niego, On nam zadaje nas siebie nawzajem

i mówi: Chcę, żeby Duch Święty mieszkał w tym, co was łączy.

Czy w czuwaniu, o którym mówimy na progu Adwentu, uwzględniam czuwanie nad relacjami,

w których jestem przecież nieprzypadkowo?