Niedzielnie...

posted by: Aneta Chełminiak
Poprawiono: 13 listopad 2022

 

 

Wspólnoto Dobrego Słowa i Eucharystii…

 

„Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość,

której żaden z waszych prześladowców

nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.” (Łk 21, 15)

Nie chodzi o to, żeby komuś udowodnić głupotę. Nie chodzi o to, ilekroć wchodzimy w rozmowę na temat wiary,

Boga z tymi, którzy jakoś nie mogą się z tym pogodzić, którzy są cyniczni albo agresywni.

Nie chodzi o to, żeby oni wyszli pokonani, ale o to, aby ich pociągnąć ku Światłu !

Dziś Jezus mówi: „Dam wam takie słowo, któremu nie będą mogli się oprzeć.”

Właśnie o takie Słowo chodzi. O takie Słowo powinniśmy się modlić, prosić Boga

i zachować otwarty umysł ilekroć zdarzy się nam spotkać z takimi ludźmi, którzy będą naszymi adwersarzami.

O. W. Jędrzejewski