Niedzielnie...

posted by: Anetia
Poprawiono: 12 grudzień 2021

 

Droga Wspólnoto Dobrego Słowa i Eucharystii…

Umacniając nasze przylgnięcie do Pana w Eucharystii dziś przytoczę za ojcem Paulem O’Sullivanem OP słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa do Św. Mechtyldy:

„We Mszy Świętej przychodzę w takim uniżeniu, że nie ma grzesznika, choćby najbardziej zdeprawowanego, którego bym nie przyjął, jeśli on tylko tego pragnie. Przychodzę z taką słodyczą i miłosierdziem, że przebaczyłbym mym największym wrogom, jeśli tylko będą o to prosić. Przychodzę z taką szczodrobliwością, że nie ma takiego nędznika, którego nie ubogaciłbym siłą swej miłości. Przychodzę z takim Niebiańskim Pokarmem, że pokrzepię najsłabszych, z takim światłem, że rozświetlę mroki najbardziej ślepych, z taką obfitością łask, ze usunę wszelka nędzę, pokonam wszelki opór i uśmierzę wszelki lęk.”

Gdyby tylko katolicy rozumieli skuteczność Mszy Świętej, kościoły nie mogłyby pomieścić tłumów, które chciałyby uczestniczyć w owych Boskich Misteriach. Jak miłe Bogu byłoby, gdyby chrześcijańskie matki ofiarowywały Msze Święte za swoje rodziny i w Nich uczestniczyły, a jeszcze lepiej – uczyły swoje dzieci od wczesnej młodości brać udział we Mszy Świętej! – pisze Dominikanin.