Myśli czwartkowe :)

posted by: Anetia
Poprawiono: 04 październik 2021

Droga Wspólnoto

rozpoczynając rok formacji pod hasłem bycia odczytywanym przez Słowo, zachęcam do zatrzymania się przy jednym z komentarzy abp. Rysia.

Myślę, że ciekawie wiąże Słowo z człowiekiem:)

 Bóg jest siewcą. Jest wiele obrazów w Piśmie Świętym, z już szczególnie w Nowym testamencie, które pokazują Boga jako rolnika, tego, który sieje, tego, który jest gospodarzem winnicy. Bóg się zna na roli, ale w szczególny sposób zna się na roli, którą jest człowiek, nie jaką uprawia człowiek, tylko jest człowiek. Bóg w człowieku sieje ziarno. Dobrze pamiętanie na pewno przypowieści Jezusa o siewcy, gdzie Jezus wyraźnie mówi, że ziarnem jest Słowo Boga. Mówi także, ze ziarnem jest sam człowiek, który został Słowem Bożym ukształtowany. (…) Jaki jest więc ten plon, jaki my mamy w sobie, który przynosimy w sobie? Jaki jest plon, jaka jest moc działania Słowa Bożego w nas? (…)

Jakiego plonu się Bóg po nas spodziewa? Otóż spodziewa się tego, ze staniemy się na wzór obrazu Jego Syna. Tak żeby On był pierworodny wobec wielu braci. Po to Bóg sieje w nas Słowo, by można było w nas zobaczyć obraz Jego jedynego Syna. (…) Bóg pragnie, byśmy byli z tej samej formy, co Jego Syn, czyli byśmy byli tak ukształtowani, jak się czasem piecze babkę…z tej samej formy wychodzą takie same 😊 Jezus Chrystus jest niejako formą naszego człowieczeństwa. Bóg by bardzo chciał, temu służy Jego siew w nas, by się w nas ukształtowało takie człowieczeństwo, jakim było człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. To jest ostatecznie plon, który moglibyśmy Bogu przynieść, żeby zobaczył w nas obraz Swojego Syna.

Macie taki plon na dzisiaj?