Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

 

"Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych, wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego".

 

Niebo jest już otwarte w Jezusie, który zstępuje między ludzi, a dzięki Niemu ludzie mogą wstępować do Boga.

Jednak ta droga do nieba łączy się z bezlitosną walką z siłami zła i będzie trwała do końca czasów, a na pierwszej linii tej walki są aniołowie Boży.

 

Dziękujemy Ci Ojcze, że na wiele sposobów jesteś pośród nas, że postawiłeś na naszej drodze obok nas troskliwych przyjaciół, którzy nam służą z miłością.

Dziękujemy Ci za archanioła Michała (Któż jak Bóg!), który pomaga nam wygrać walkę o wiarę. Dziękujemy za archanioła Gabriela (Bóg okazał się mocnym), który przekazuje nam Twoje Słowo, aby stało się w nas życiem. Dziękujemy za archanioła Rafała (Bóg uleczył), który w czasie naszych lęków i chorób czuwa, abyśmy nie zeszli z dobrej drogi zbawienia.