Boska przyjaźń

posted by: Beata Słoka
Poprawiono: 29 lipiec 2021

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy miłować się wzajemnie. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała (1J 4, 11-12).

W obecnych czasach, kiedy promuje się patrzenie na relacje międzyludzkie głównie w sposób seksualny, coraz bardziej zaczyna się wykrzywiać obraz przyjaźni, która jest przecież jedną z odmian miłości. Zwyczajne gesty okazujące przyjacielską czułość i bliskość stają się podejrzane, a słowo "przyjaciel" zaczyna w języku potocznym oznaczać coś zupełnie innego. Uważam, że w ten sposób jesteśmy okradani przez współczesność z tego, co najpiękniejsze między nami (o ile oczywiście pozwalamy się okradać!). Pomiędzy Jezusem a Martą, Marią i Łazarzem z pewnością istniała przyjaźń. Została ona wystawiona na próbę w momencie śmierci Łazarza. Jestem pewna, że tak jak to zawsze bywa z prawdziwą przyjaźnią, i w tej sytuacji okazało się, iż ta próba jeszcze bardziej wzmocniła ich relacje. 

Kochajmy więc naszych przyjaciół i nie traktujmy ich obecności w naszym życiu jako coś oczywistego, bo przecież

 Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną,
kto go znalazł, skarb znalazł.
Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty
ani równej wagi za wielką jego wartość (Syr 6,14-15).

lisc serce