Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

Iworship

Idźcie i głoście światu Ewangelię.

Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki.

Co głoszą moje myśli? Co wysławia mój język? Jak często chwalę Boga? Jak często modlę się uwielbiając? Jaka Jego cecha szczególnie ostatnio do mnie przemawia? Zachwyca mnie mój Bóg? 

Dziś znajdźmy przestrzeń na uwielbienie Boga za to jaki jest, jakie ma cechy i jak działa. Oddajmy Mu cześć. Zróbmy to indywidualnie lub z mężem, żoną, z dziećmi. Niech ta modlitwa prowadzi nas do większej zażyłości z Nim, aby serce mówiło: „Pan mój i Bóg mój!”