Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

 

  "Herod  (...) uwięził nadto Piotra (...) osadził go w więzieniu i oddał pod straż"

 

  "Kocham twoją słabość i twoją niemoc. Kocham cię taką jaka jesteś. Pozostań taka, bym Ja mógł dowolnie cię przemieniać. Bym mógł cię wypełniać. Jeśli pragniesz otrzymać Moją moc, musisz stanąć przede Mną w zupełnej słabości i zupełnym ogołoceniu z wszelkich złudzeń. Musisz uświadomić sobie swoją ludzką nicość przede Mną,  który cię stworzyłem i pragnę nadal stwarzać. Bądź niczym abym Ja mógł uczynić cię wszystkim we Mnie. "

 Alicja Lenczewska "Świadectwo " 2.IX.87

  Stawaj przy nas Panie w naszej bezsilności.