Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

 

"Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie".

 

Bóg nagradza tych, którzy, aby podobać się Jemu, czynią wszystko w ukryciu, ciszy, bez ludzkich oczu. On to wszystko w naszym sercu widzi, przenika i zna. Cenna jest w Jego oczach ukryta modlitwa, ofiarowana, może po długiej stoczonej ze sobą walce jałmużna. Oddana Mu, dzięki Jego łasce, zaowocuje konkretnym dobrem. 

 

Prośmy Pana, abyśmy nie szukali w naszych dobrych uczynkach własnego zadowolenia, ani uznania w oczach innych, ale tylko nagrody od Ojca.