rozróżniaj

posted by: Beata Słoka
Poprawiono: 10 czerwiec 2021

 "Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim".

Poczucie winy jest destrukcyjne z bardzo prostego powodu: jest ono jedynie poczuciem, z którym właściwie nic nie da się zrobić. Często jest to oręż walki w trudnych relacjach, świetne narzędzie do manipulacji innymi, lub mechanizm, w który wprowadzamy się sami. Poczucie winy nie ma źródła w faktach, dlatego pod jego wpływem nie możemy zrobić niczego, żeby naprawić sytuację lub zmienić swoje postępowanie. Poczucia winy należy się więc wyzbywać.

Czymś zupełnie innym są wyrzuty sumienia. Wynikają one z konkretnej naszej winy, błędu, bez względu na to czy był on świadomy, czy też nie. Wyrzuty sumienia odnoszą nas do faktów naszego życia i naszej sprawczości - dzięki temu możemy podejmować działania żeby przepraszać, naprawiać, zmieniać, wynagradzać, a więc nawracać się, tzn. też rozwijać się.

Oba zjawiska pod względem emocjonalnym są do siebie podobne, jednak mają zupełnie inne znaczenie. Warto je rozróżniać. Brak tego rozróżnienia często jest zmorą skrupulantów i ich spowiedników. 

Próbuj rozróżniać, czy brat (lub siostra), który ma coś przeciwko tobie, odnosi się do Twoich rzeczywistych błędów, czy (często bezwiednie) próbuje manipulować poczuciem winy.  Czy rzeczywiście masz coś do naprawienia, czy nie masz się do czego odnieść. Jeśli to jest poczucie winy - stawiaj granice (jeśli trzeba, także sobie). 

stop 634941 640