Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

"Ja jestem chlebem życia "

 

   "Cała Eucharystia jest dziękczynieniem. Ustanowiłem ją także po to, abyście mogli dziękować. Abyście przez uczestnictwo w niej rozwijali w sobie postawę dziękczynną. Całe życie wasze powinno być przepojone dziękczynieniem i wdzięcznością. W tym duchu trzeba rozmawiać ze Mną i do Mnie się zwracać. "

  Alicja Lenczewska "Świadectwo " 6.VIII. 86

  Panie Jezu, miej nad nami cierpliwość,  kiedy zapominamy o podstawach relacji z Tobą.