Komfortowa wiara?

posted by: Beata Słoka
Poprawiono: 29 październik 2020

jogging 2293278 640

Ciągle jeszcze spotykam się z katolikami przekonanymi o tym, że jeśli autentycznie przyjmą do swojego życia Ewangelię, to w pakiecie otrzymają wygodną, bezpieczną i komfortową wiarę. Do kompletu jeszcze będzie dorzucona zgoda w rodzinie, zdrowie, powodzenie w pracy i wiele innych "oczywistych" rzeczy. Nic takiego jednak nie chce mieć miejsca. Aniołowie nie ścielą nam pod nogi czerwonych dywanów żebyśmy mogli lekko, łatwo i przyjemnie zmierzać w stronę Nieba. Zamiast tego są trudności, wątpliwości, pytania, a coraz częściej dyskryminowanie, prześladowanie, ośmieszanie. Do wielu z nas z trudem dociera prawda, że chrześcijaństwo jest religią ciągłej walki ze złem. I nikt, kto wierzy w Chrystusa na serio, tej walki nie uniknie. Każdy wierzący w Niego jest i będzie atakowany przez szatana. I niech ten fakt wreszcie przestanie nas dziwić. W tym życiu tutaj nie ma i nie będzie świętego spokoju. "Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich (Ef 6,11-12)".  Prawdziwa wiara wypełnia życie sensem i daje głębokie, odporne na cierpienie szczęście - ale na pewno nie zapewni nam komfortu. 

Módlmy się dziś dla nas o siłę, nadzieję, pokój serca i odwagę bycia sobą - dzięki mocy Ducha Świętego.