Do góry
Wspólnota Dobrego Słowa i Eucharystii

Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych...

Zachęcam do modlitwy z Mocnymi w Duchu.

Adoracja od 2:15:33 https://www.youtube.com/watch?v=BE74o7UG1-M