ROZPOZNAJESZ?

posted by: Wanda Klima
Poprawiono: 15 wrzesień 2020

 

"Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena."

 

"- Zaczęła się twoja Golgota i teraz odczuwasz tylko ból. Potem znajdziesz w nim tylko pokój i ukojenie, bo poznasz w nim Moją miłość i obecność. Jest różnica między cierpieniem którym jest brak nadziei, a cierpieniem rodzącym spełnienie nadziei. Prawdziwe znaczenie Golgoty to ból rodzenia. Twórczy ból przejścia z ciemności życia na ziemi do niewspółmiernego szczęścia i światła życia ze Mną.

 Na Golgocie jest skondensowane zło świata w ostatnim zabójczym akcie jego działania. Ale zło świata może zabić tylko to co należy do świata. Nie może natomiast tknąć duszy, która do tego świata nie należy."

 Alicja Lenczewska "Świadectwo" 9.V.87

 

 Prosimy Cię Panie o łaskę rozpoznawania znaczenia naszego cierpienia; oby rodziło w nas pragnienie bycia z Tobą.