Poformacyjne pytania do spotkań w grupach

posted by: Anita Pawelec
Poprawiono: 15 maj 2020

 

Wielkie dzięki dla Beaty, która postarała się o to, żebyśmy mieli homilię i konferencję ks. Wojeciecha Ignasiaka w wersji mp3, czyli z możliwością nieograniczonego dostępu. Wkrótce na stronie.

 

Beatka też zaproponowała takie oto pytania na pracę w grupach: 

Czy jako osoba wierząca czuję się człowiekiem wolnym?

Co rozumiem przez posiadanie siebie w dawaniu siebie - w konkretach życia?

W jaki sposób jakość mojej duchowości ujawnia się w postawie miłości wobec drugiego człowieka?

 

Zadbajmy więc o to, żeby zorganizować takie grupkowe spotkania online i podzielić się powyższymi odpowiedziami. Cieszy fakt, że grupki się spotykają, podtrzymując wspólnotowe więzi. I trzymamy kciuki za jedną z grup, aby im się w końcu udało :)