"Pozwól" Bogu być Bogiem

posted by: Beata Słoka
Poprawiono: 02 kwiecień 2020

Próby wpychania Boga w nasze schematy, w ramki naszych wyobrażeń, zawsze kończą się rozbiciem ich na proszek. Jeśli serce jest otwarte i szczere, można dać się zaskoczyć, a nawet roześmiać się - jak Abraham - patrząc, jak Bóg stawia wszystko na głowie, nie uwzględniając naszych ograniczeń. 

old man 1969215 1920

Jeśli jednak to nasze wyobrażenia są bogiem, z prawdziwym będzie trudno się spotkać, nawet jeśli On prosto w twarz wypowie nam swoje Imię.

Módlmy się dziś o gotowość rezygnowania z naszych kolejnych wyobrażeń i schematów, aby pozwalać się Bogu zaskakiwać i przyjmować Jego punkt widzenia  wciąż na nowo.

Bo myśli moje nie są myślami waszymi
ani wasze drogi moimi drogami (...).
Bo jak niebiosa górują nad ziemią,
tak drogi moje - nad waszymi drogami
myśli moje - nad myślami waszymi (Iz 55,8-9).