Drukuj

Zawierzenie Maryi w Parafii Ducha Świętego

posted by: Aleksandra Kułan
Poprawiono: 18 styczeń 2020

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, chcemy dokonać Aktu zawierzenia życia Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi według wskazań św. Ludwika de Montfort.

Przygotowania do Aktu Ofiarowania trwają 33 dni. W tym czasie rozważane są treści: z Pisma Świętego, z Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika de Montforta, z myśli Tomasza a Kempis O Naśladowaniu Chrystusa. Cały materiał jest zawarty w przewodniku „33 dni. Ad Iesum per Mariam. Przewodnik kandydata na duchowego niewolnika Maryi”. Codziennie każdy uczestnik rekolekcji podejmuje swoje ćwiczenia duchowe, indywidualnie, w domu. Spotykamy się razem raz w tygodniu, by uczestniczyć w Eucharystii oraz we wspólnej modlitwie i formacji.

Rekolekcje kończą się uroczystym Aktem Ofiarowania i wejściem na zupełnie nową drogę życia – życia oddaniem jako duchowy niewolnik Jezusa i Maryi, z miłości!

Każdy uczestnik rekolekcji otrzymuje dedykowane materiały dla duchowych niewolników Maryi: Przewodnik „33 DNI Ad Iesum Per Mariam”, z którego wszyscy się przygotowujemy, łańcuszek niewolnika Maryi, certyfikat imienny, pamiątkowy akt.

Koszty rekolekcyjne:
– 35 zł – podręczniki: Przewodnik rekolekcyjny i ‘Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny’ św. Ludwika de Montforta’; certyfikat;
– 25 zł – łańcuszek niewolnika Maryi

Zapisy:
Aby zapisać się na rekolekcje należy zgłosić chęć udziału w nieprzekraczalnym terminie do dn. 6 lutego oraz wnieść ofiarę rekolekcyjną (koszty rekolekcyjne to 60 zł/osobę).

Wspólne spotkania:
19 lutego godz. 18.00 – rozpoczęcie rekolekcji
29.02; 07.03; 14.03 godz. 18.00 – spotkania rekolekcyjne
23.03 godz. 18.00 – Eucharystia i nabożeństwo pokutne
25.03 godz. 18.00 – Eucharystia, uroczysty Akt Ofiarowania

Zapisy u ks. Adama