Życzenia od karmelitów

posted by: WDSIE
Poprawiono: 25 grudzień 2019
"Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką!"
Tak prorok Izajasz mówił o przyjściu Mesjasza.
My mamy już przywilej życia w tej światłości, którą jest Jezus Chrystus.
 
Przyjmijcie życzenia od braci i sióstr, którzy przygotowują dla Was modlitewne rozważania. Życzenia również w formie rozważania.
 
Skoro Bóg ukochał Cię takiego, jakim/jaką jesteś, to czy ty kochasz Go takiego, jaki On chce do Ciebie przyjść? Z taką łaską, z jaką do Ciebie przychodzi? Z takimi zadaniami, z jakimi do Ciebie przychodzi? I z taką miłością, jaką właśnie Ciebie chce obdarzyć?
 
Radosnego świętowania!
bracia i siostry karmelici bosi