Życzenia

posted by: Anita Pawelec
Poprawiono: 25 grudzień 2019

 

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego,

którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami (J 1,12-14)

Boze Narodzenie adoracja

 

Niech przyjęcie całym sercem Jezusa jako naszego najdroższego Zbawiciela, da nam moc Bożego dziecka,

które z Boga może się rodzić każdego dnia na nowo do życia w pełni.

Bo z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce.

Niech nasze serca będą otwarte i gotowe na obfitość łaski od Tego, który stał się Człowiekiem dla naszego zbawienia.

Błogosławionego świętowania!