Być z Nim naprawdę

posted by: Beata Słoka
Poprawiono: 05 grudzień 2019

abstract 1292261 1920

 

Istnieje wielka różnica pomiędzy przekonaniem, że budujemy swoje życie na Jezusie i rzeczywistym budowaniem na Jezusie. Zdarza się, że aktywnie uczestnicząc w życiu Kościoła, słuchając mądrych konferencji na temat wiary, prowadząc mądre intelektualne dyskusje o Bogu i Biblii, nie wiemy tak naprawdę czym jest realna osobista relacja z Bogiem.

Módlmy się dziś o autenyczną więź z Bogiem. Taką budowaną przez Niego i przez nas, ale zawsze na Jego zasadach.