LISTOPADOWE SPOTKANIE FORMACYJNE

posted by: Anita Pawelec
Poprawiono: 15 listopad 2019

 

     W tym roku formacyjnym poznajemy różne sposoby czytania, rozważania i głoszenia Słowa Bożego. Spotkałam się ze stwierdzeniem, że czytanie Pisma Świętego jest jak zaspokajanie głodu – nie wystarczy raz porządnie się najeść, by już go nie odczuwać. A w codziennym karmieniu się Bożym słowem warto znaleźć swoją metodę rozważania, aby z czasem lektura i medytacja stawały się naturalnym czasem modlitwy.

     W ramach najbliższego spotkania formacyjnego będziemy uczestniczyć w zajęciach Studni - Kieleckiego Forum Myśli Chrześcijańskiej w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Poruszane będą zagadnienia: Dlaczego w Księdze Rodzaju są dwa opisy stworzenia człowieka? Czy są one ze sobą sprzeczne? Czy musimy wierzyć, że Bóg stwarzał świat przez tydzień? Spotkanie o tym, jak powinniśmy czytać opisy stworzenia w Księdze Rodzaju i jak pomaga nam w tym współczesna biblistyka, poprowadzi ks. dr Stanisław Sadowski, prezbiter diecezji kieleckiej, który niedawno obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim doktorat z biblistyki. Spotkanie odbędzie się w tej samej sali, w której mieliśmy we wrześniu.

Listopad 2019