Wybory

posted by: Łukasz i Anna Misztal
Poprawiono: 14 październik 2019

Jedne wybory już za nami. Przed nami kolejne. I tak co dzień. Prawdopodobnie można stracić wiele godzin, dni, miesięcy a nawet lat życia na próby odpowiedzi na pytanie „Co by było gdyby…?”, zamiast przeżywać aktualny moment najlepiej jak się da. Ewangeliczne żądanie znaku również jest wyrazem jakiejś niepewności, braku zaufania, a może i pychy. Cokolwiek by nie było przyczyną takich wątpliwości, ma jeden wspólny mianownik: oddala od żywego zaryzykowania, aby w pełni zaufać Temu, który przecież powstał z martwych i chce dla nas zbawienia, którego nie da się porównać z problemami tego świata.

Módlmy się dzisiaj o to, aby nasze wybory zawsze korespondowały z wolą Bożą i tym czego by chciał Jezus Chrystus.