Ze łzami....

posted by: Beata Słoka
Poprawiono: 03 październik 2019
Słowo Boże wymaga nie tylko samego głoszenia ale też wyjaśniania. Wyjaśnianie musi być proste, bliskie życiu. Bo Słowo Boże jest żywe, tzn dotyczy życia bezpośrednio. Musi być tak przyjmowane i podawane, aby można je było zastosować ... w życiu. 
Wiele razy widywałam ludzi, którzy nie będąc przyzwyczajeni do bliskiego kontaktu ze Słowem Bożym po raz pierwszy doświadczają jego dotknięcia, precyzyjnie wpisujacego się w historię ich życia, tłumaczącego, leczacego, wskazującego rozwiązania. To dotknięcie można łatwo rozpoznać po obfitych łzach. 
Módlmy się dziś za nas o świeżość, prostotę i wrażliwość w przyjmowaniu i przekazywaniu Słowa Bożego. Aby mogło ono dawać siłę do życia nam i tym, którym je przynosimy.