Chwała Ci Jezu za Chrzest Święty Moniki

posted by: Barbara i Marcin Lisowscy
Poprawiono: 28 styczeń 2019

W dzisiejszym psalmie znalazłam zachętę, aby dziękować Bogu, śpiewając, grając, itp. Mamy za co dziękować, za to, że żyjemy, mamy ludzi, którzy nas kochają, w domu jest ciepło, bo albo awaria nie dosięgła, albo już jest po niej, że dzieci wstały do szkoły i przedszkola i się nie spóźniły, bo dziś słońce świeci, itp. w każdej sytuacji znajdzie się jakieś dobro, które Pan nam daje na ten czas dla pokrzepienia i umocnienia. My chcielibyśmy oddać Bogu chwałę za liturgię Chrztu Świętego Moniki Marii, dziękujemy za mocne zaangażowanie osób z naszej Wspólnoty: Anitce, Marcie, Tomkowi oraz wspólnotowym dzieciom. Śpiewy i modlitwa dzieci to była rewelacja, zupełnie inaczej przez to przeżyły tą mszę świętą. Dziękujemy za Słowo ks. Leszkowi i za ochrzczenie każdego naszego dziecka. Bądź uwielbiony Panie w radosnym świętowaniu po Chrzcie Świętym, w hojności zaproszonych. Niech Pan Wam wynagrodzi, bo przecież Radosnego dawcę miłuje Bóg.

 

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.(...)

Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.

A końcówka psalmu przypomniała mi, że zapisaliśmy się na Weekendową Szkołę Chwały całą rodzinką i tam, jak Bóg da, będziemy mogli tańczyć, śpiewać i cieszyć się Jego obecnością w naszym życiu i modlić się za Wspólnotę w dziękczynieniu.

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy głosie rogu,
na oczach Pana, Króla, się radujcie.