Jeśli chcesz Mnie znaleźć, poznać i pójść za Mną, wezwij Ducha Świętego.

posted by: Barbara i Marcin Lisowscy
Poprawiono: 25 sierpień 2018

Dziś mamy liturgiczne wspomnienie Małej Arabki, czyli Św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, karmelitanki bosej, która urodziła się w 1846 r. w Abellin, w Palestynie, zmarła w opinii świętości w 1878 r. mając 33 lata. Beatyfikacji dokonał papież Jan Paweł II w roku 1983, a kanonizował ją papież Franciszek w 2015r. To niesamowita święta. Odznaczała się szczególnym nabożeństwem do Ducha Świętego, obdarzona była łaską stygmatów i wysokiego stopnia modlitwy mistycznej, odbierała nadzwyczajne łaski i światła. Pewnego razu rzekł do niej Zbawiciel: "Jeśli chcesz Mnie znaleźć, poznać i pójść za Mną, wezwij Ducha Świętego, który oświecał moich uczniów i który oświeca wszystkie narody wzywające Go w modlitwie. Zaprawdę, powiadam wam: ktokolwiek zawezwie Ducha Świętego, szukać Mnie będzie, odnajdzie Mnie i przyjdzie do Mnie przez Niego. Delikatne jak kwiat polny będzie jego sumienie, a jeśli to będzie ojciec lub matka rodziny, w rodzinie ich zapanuje pokój, w sercach ich będzie pokój w tym i przyszłym życiu. Gorąco pragnę, byś oznajmiła, że wszyscy kapłani, którzy raz na miesiąc odprawią Mszę św. o Duchu Świętym, uczczą Go tym, a ktokolwiek uczci Go i wysłucha Mszy św. ku Jego czci, będzie uczczony przez Ducha Świętego, a pokój zapanuje w jego duszy i nie umrze w ciemnościach". Do końca roku Ducha Świętego w parafii Ducha Świętego w Kielcach mamy ogromną łaskę codziennych Mszy św. o Duchu Świętym, nie zmarnujmy tego. Wszystkim nam potrzeba Ducha Świętego. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w pierwszym odpuście w Polsce ku czci św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego w parafii Ducha Świętego w Kielcach, 25.08.2018r. dziś, godzina 18.00.

o 21.37 módlmy się za Wspólnotę modlitwą Małej Arabki do Ducha Świętego:

Duchu Święty, natchnij mnie, 
Miłości Boża, pochłoń mnie, 
na właściwą drogę zaprowadź mnie.
Maryjo, Matko, spójrz na mnie, 
z Jezusem błogosław mi.
Od wszelkiego złego, 
od wszelkiego złudzenia, 
od wszelkiego niebezpieczeństwa
zachowaj mnie. Amen.

Wezwań tych nauczył Duch Święty swoją służebnicę s. Marię od Jezusa Ukrzyżowanego. Zamiast "mnie" - mówiła - można używać liczby mnogiej "nas".