Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

Dobre Słowo 23.06.2016r., czwartek w XII Tygodniu Okresu Zwykłego

2 Krl 24,8-17; Ps 79,1-5.8-9; 1 P 1,25; Mt 7,21-29

 

To do czego by tu porównać?

 

Duchu Święty, wyzwól nas z rutyny, bo słyszeliśmy tę Ewangelię już wiele razy i te czytania mogły już nie raz w ucho nam wpaść i mogliśmy ulec rutynie, która sprawia, że zabijamy świeżość natchnień, które posyłasz. Otwórz nas na moc tego słowa, na te wydarzenia i tę sytuację życiową, w której jesteśmy.

Ciekawe: gdyby nam zadano pytanie, do czego moglibyśmy porównać nasze zaufanie Bogu z czymś ze świata przyrody? Co by było odpowiedzią? Co nam najbardziej obrazuje zaufanie Bogu? Izraelici korzystali z takiego porównania do skały. Ma być jak skała – niewzruszona pewność. Bóg jest. Jest dla nas i dla naszego zbawienia i na tym się trzeba opierać, bez względu na to, co dzieje się w życiu. Jego obecność, którą Pismo Święte często określa mianem Imienia. Wzywać Imienia. W Jego Imię. Imię w Biblii, to skrót całej potęgi Boga, Jego obecności, Jego przychylności. Jak kogoś wzywam po imieniu - to znaczy, że gdzieś tu jest. Wymawiam kogoś po imieniu, wołam - to znaczy, że jest, jest obecny, z całą mocą. Tak Bóg się przedstawia i do takiego obrazu Boga, który jest skałą i w którym się pokłada nadzieję – słowo Boże prowadzi.

Ilekroć się o tym pamięta, tylekroć cokolwiek spotyka nas w życiu nie jest przeciwnością, przez którą się nie da przejść, nie jest ciemnością, która jest wszystkim, co wydarzyło się w naszym życiu. Ilekroć Bóg jest jak skała i zaufanie do Niego jest jak skała, tylekroć przechodzi się przez to, co dzieje się w życiu i nie traktuje się tego, jako zagrożenia, nawet, jeśli się jawi to jako zagrożenia, tylko jako wyzwanie do tego, by wzmocnić swoją uległość wobec natchnień Bożych. Słowo Boże nazywa to też wolą Bożą. Uległość wobec Bożego prowadzenia.

Izrael w swojej historii, tak jak każdy i każda z nas, miał przeróżne chwile, jesteśmy akurat na etapie lektury Drugiej Księgi Królewskiej, w której zaczyna się jak refren powtarzać o przywódcach, że czynili to, co złe w oczach Boga, wybierali swoje natchnienia, swoje pozycje, układy z ludźmi . Tak, jak ojciec dzisiejszego negatywnego bohatera z pierwszego czytania, który, gdy mu prorok zwracał uwagę, że źle postępuje, wziął go do pokojów i mówi: Ja cię rozumiem, ale jak ja stanę przed ludźmi, co ja im powiem, że się pomyliłem? Cały naród poszedł w niewolę, jak słyszeliśmy.

Ilekroć Bóg nie jest oparciem, tylekroć będziemy szukać podpórek, piasków, które przez jakiś czas mogą - tak, jak piasek w czasie, gdy ktoś chce korzystać ze słońca, może się przydać - ale ilekroć pojawią się przeciwne wiatry, przeciwności, tylekroć nie będzie ta podpórka oparciem. Co robią Izraelici, kiedy to odkrywają? Psalmista ujął to w sposób bardzo konkretny, odwołują się do tej skały, do tego Imienia: Wyzwól nas Boże dla imienia Twego. W proroctwie Ezechiela, Bóg pochylając się nad ludźmi, którzy sobie żarty stroili - niby tak w tego Pana Boga wierzyli, na tym etapie, na którym są dzisiaj, niby powtarzali: Ale mamy świątynię Pańską, jaki naród nam zagrozi? My mamy świątynię. Szli do świątyni, żeby odstać swoje, żeby tradycję zaliczyć, a później robili zupełnie coś innego. Tak jak modlitwy: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, tak i zawsze. Przyszłam, przyszedłem do kościoła, odstałem, tę świętość w obrzędach, postawach pokazałem, a wychodzę i wracam do swojego.

Tak robili właśnie Izraelici i odwołują się do Imienia Boga. Bóg w proroctwie Ezechiela mówi tak: Ja nie zacznę działać, dlatego, że wam jest źle, nawet nie zaczną działać dlatego, że Mnie wzywacie, tylko ze względu na Moje święte Imię, na obietnicę, którą złożyłem. Izraelici doprowadzeni przez siebie samych do ostateczności mówią: Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego. Jak ten refren w ostatniej zwrotce szczególnie: dla chwały Twojego imienia, przez wzgląd na swoje imię, ze względu na Twoje imię.

Jest to dla nas podpowiedź w sytuacjach, kiedy budzi się w nas pokusa chwalenia się piaskiem naszych dobrych uczynków, piaskiem modlitw. Odwołać się wtedy: Panie, nie ze względu na to, że to, czy tamto mi się udało w życiu, ze względu na Twoje święte Imię, na Twoją świętą obietnicę, działaj w moim życiu, prowadź mnie w moim życiu. To święte Imię jest tak potężne, że daje się w ręce słabe i grzeszne, że dokonują się cuda także i przez tych, którzy mogą wpaść w pychę, myśląc, że są panami tego Imienia, a nie sługami tego Imienia. Nie znam was. No, ale jak to, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?O czym Ty mówisz?Nigdy was nie znałem. Korzystaliście z mocy, używaliście mocy, ale nie byliście jej sługami.

Prośmy dobrego Pana, aby pomógł nam przyjrzeć się naszemu etapowi wiary i pomógł nam też odpowiedzieć, na czym my budujemy tę relację z Bogiem i czym ona jest w naszym życiu. Pewnie bardzo konkretną odpowiedzią mogą być sytuacje trudne, niezrozumiałe, bo to one nas sprawdzają.

Ksiądz Leszek Starczewski