Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła

posted by: Łukasz i Anna Misztal
Poprawiono: 10 listopad 2013

"Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła"

W piątek rozpoczął się MĘSKI WEEKEND PRZY BIBLIJNYM ŚWIETLE i być może to było przyczyną braku homilii z piątku na stronie...

Cóż można powiedzieć...

Potrzebujemy MĘŻCZYZN w naszym życiu, potrzebujemy PREZBITERÓW głoszących, tłumaczących Słowo Boże...

A może nie?, a może właśnie damy sobie rade same (kobiety)?

No bo co," Ja nie dam rady?"

 

Dam radę... ALE nie dlatego, że jestem kobietą, może sprytną, inteligentną, wykształconą, ładną..., nie dlatego, że jestem mężczyzną, silnym odważnym, pewnym siebie, zaradnym, tylko dlatego, że:

"Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia".

(tak na marginesie - chwała Panu za ten męski weekend i umocnienie naszych Mężczyzn)

A kto mnie umacnia?

Do kogo się zwracam, kiedy nie ma nikogo obok mnie?, kiedy nie ma męskiego, ludzkiego ramienia, koleżanki, czy innej osoby, na którą zawsze liczyłam/liczyłem?

Tak - to Pan mnie umacnia, to On chce być tą pierwszą osobą, do której się zwracam. Ale czy ja w to wierzę?

Dzisiaj w liście do Koryntian św. Paweł mówi nam nawet więcej:

"Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście."

Czy to nie jest niesamowite?! Nie dość, że Bóg tak nas umiłował, że dał nam swojego jednorodzonego Syna - to przez Niego i w Nim uczynił nas "swoją świątynią", o którą walczy jak lew!!!

Panie, chcę Ci podziękować, za to, że na każdym kroku pokazujesz mi jak bardzo Ci na mnie zależy. Choć nie potrafię ogarnąć umysłem co znaczy "być Twoją świątynią" i że "Duch Boży we mnie mieszka", ale Twoje Słowo mówi, (tak je rozumiem), że staniesz do walki o mnie, a nawet więcej "zniszczysz" tego, kto zniszczy Twoją świątynię.

Ale kto niszczy Twoją "świątynię"?

Czy abym, sama nie niszczyła jej również? W jaki sposób to czynię?

Panie, pragnę powierzyć się Tobie, oddać pod Twoją opiekę, strzeż mnie Panie przede mną samą, kiedy się niszczę.

Niech odwagi i otuchy dodają nam słowa dzisiejszego psalmu:

Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła.

 

Bóg jest dla nas ucieczką i siłą: *

najpewniejszą pomocą w trudnościach.

Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia *

i góry zapadły w otchłań morza.

 

Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, *

najświętszy przybytek Najwyższego.

Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje, *

Bóg je wspomoże o świcie.

 

Pan Zastępów jest z nami, *

Bóg Jakuba jest naszą obroną.

Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, *

zdumiewające dzieła, których dokonał na ziemi.

Amen.

Chwała Panu za Jego Słowo i błogosławionej nocy.

 

PS. Panowie wracajcie :)

AM