Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

             Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: "Widziałem cię pod drzewem figowym"? Zobaczysz jeszcze więcej niż to.

             Zobaczyć jeszcze więcej niż to… To znaczy, niż co?

           W sytuacji Natanaela chodzi o dostrzeżenie go pod drzewem figowym. Ciekawe, że poczuć się zauważonym i dostrzeżonym, może stać się bardzo otwierającym doświadczeniem. Ponieważ drogi jesteś w Moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cie miłuję – przenosząc słowa z proroctwa Izajasza w pieśń, dość trafnie ujmujemy tę prawdę.

           Natanael stawiający pytanie: czy może być dobrego z Nazaretu? słyszy bardzo osobistą odpowiedź. Jezus dostrzegł go i w nim miejsce, w którym nie ma podstępu. Drogi jesteś w Moich oczach i od razu wyznanie wiary: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!". Takie na hurra aa! Zachwyt bliski klimatom, w których zaiskrzyła wreszcie miłość. Jak u dziewczyny, w której chłopiec wreszcie dostrzegł wartość. A ona rzuca mu się na szyję i koi teraz swój ból dotychczasowego niezauważania w jego ramionach. Teraz można żyć.

          Pan przygotowuje więcej, niż dostrzeżenie w nas wartości. Więcej, niż to. Zobaczysz wiecej, niż to.

          Ciekawe, ilu z nas pielęgnuje w sobie to zaiskrzenie w relacji z Panem na tyle, aby wciąż być otwartym?

          Ilu z nas pielęgnacja owego zaiskrzenia skończyła się wybudowaniem „kaplicy dostrzeżenia”, z której nie mamy zamiaru wychodzić, bo siedzimy w jej "tabernakulum" czekając na wyznawców? I to koniecznie adoratorów!

          A ilu z nas nie rozpoznało czasu nawiedzenia Pana i Jego dostrzeżenia nas?

          Panie codziennie czekający w aniołach zstępujących i wstępujących w naszą codzienność… Przynaglaj nas odwagą do mądrego dostrzegania czegoś więcej, niż bycia dostrzeżonym i dowartościowanym.