Komentarze   

#680 Homilia-ks.Rafa ł Dudała-22.04maria szałajska 2021-04-29 23:20
Codziennie czytam Dobre Słowo i przyjmuję Cię Jezu do serca i pragnę napełniać się już tu na ziemi życiem wiecznym,o czym mówił ks Rafał.
#679 homilia-o.Krzys ztof Czeczko-17.04maria szałajska 2021-04-19 21:35
Jak pięknie Ojciec powiedział,że Jezus pragnie przyjść do mnie .mam przestać się bać ,a ufać Mu.Bądź w ,,mojej łodzi" Jezu,powierzam Ci moje życie.
#678 Homilia-ks.Rafa ł Dudała-8.04maria szałajska 2021-04-09 23:26
Niech świętowanie radości Twojego Jezu Zmartwychwstani a trwa w moim sercu,abym nie ulegała lękowi ,niepewności,bo przecież Ty dzisiaj przynosisz pokój.
#677 Homilia-ks.Rafa ł Dudała-25.03maria szałajska 2021-04-07 00:05
Bóg jest,czuwa i przychodzi.Daj Panie rozpoznawać czas Twojego nawiedzenia.
#676 Homilia-ks.Adri an Buczkowski-13.0 3maria szałajska 2021-03-23 22:16
Pamiętam,że mam stanąć przed Panem w prawdzie o sobie.
#675 Homilia-ks.Rafa ł Dudała-11.03maria szałajska 2021-03-23 22:04
Pragnę doznać dobroci i miłosierdzia naszego Ojca.
#674 Homilia-ks.Rafa ł Dudała-25.02maria szałajska 2021-03-10 22:46
Żyję,więc się modlę,a modlę się,by uświęcać swoje życie.
#673 Homilia-ks.Jan Nowak-13.02maria szałajska 2021-02-18 23:16
Piękne to jest ,że możemy na różne sposoby zamieszkiwać w Słowie.
#672 Homilia-ks. Rafał Dudała-28.01maria szałajska 2021-02-03 23:00
Słuchanie Słowa Bożego ma mnie wewnętrznie przemieniać i doskonalić.
#671 Homilia-ks.Rafa ł Dudała-21.01maria szałajska 2021-01-27 22:16
Jezu,dziękuję Ci,że pozwalasz mi się dotykać.