Menu
Do góry
Wspólnota Dobrego Słowa i Eucharystii

Komentarze   

#562 s-g wj 23.09.18maria szałajska 2018-09-24 00:18
,,nie może znieść, ze Bóg nas kocha..."
Św.O.Pio:,,Oddaj się całkowicie Bogu Ojcu jako Jego umiłowane dziecko.(Rzuć się) w Jego pełne miłości ramiona i nie lękaj się boju, jaki szatan stacza z tobą."
Dziękuję Ci Jezu,że mnie kochasz i pomagasz mi walczyć z szatanem.
#561 Trzymaj się...?Lidia Adaszek 2018-09-23 10:43
Trzymaj się,jak to często słyszy się.Ale Trzymaj Je..Napomina mnie Pan.Bo Słowo ma Moc.Przez wszystko,co najtrudniejsze przeprowadzi, ożywi,podniesie i otworzy oczy,że nawet na wroga popatrzę jak na człowieka.Ostat nio mój Ks.Proboszcz mówił,że nie ma przypadkowo spotkanych ludzi."Każdy człowiek jest lekcją, sprawdzianem,al bo wyróżnionym prezentem".Pani e
daj,bym takim prezentem była dla innych.By moje słowa ich podnosiły,pokrz epiały,żebym potrafiła dzielić się Twoim Słowem.
#560 Wpatrzony i dostrzeżonyLidia Adaszek 2018-09-21 17:10
Pan Bóg widzi zawsze człowieka.Nawet kiedy my nie dostrzegamy.Nie pozwól Panie, żebym pochopnie oceniała innych, ale Twoimi oczami umiala patrzeć na najbardziej mnie odrażającego człowieka.I tak potraktowala,ja k często potrzebuję sama od Ciebie, Miłosierny Boże.
#559 A czemu nie?Lidia Adaszek 2018-09-20 16:59
Jak można nie wierzyć Bogu Wszechmocnemu,k tóry może wyprowadzić człowieka z największego okrucieństwa?A czemu nie ufać, że mając wiarę zdrową,mocną, silną,przaśną, możemy pokonywać naszą,często trudną codzienność.Pan ie Jezu, proszę wzbudź we mnie taką wiarę i ufność.
#558 Na dzień Ślubu?Lidia Adaszek 2018-09-20 16:34
Miłość to nie uczucie,to postawa.Uczucia przemijają, miłość zostaje.Milosci towarzyszą uczucia,a one zmieniają się.Czy możesz ślubować,że zawsze,zawsze będę przy Tobie dobrze się czuła?Zagwarant ujesz mi to?Tylko Miłość z Boga ma Moc.."Nic Miłości nie pokona"Eleni❤️
#557 19.09.2018maria szałajska 2018-09-20 00:21
,,...brakuje cierpliwości-pr zyjdź po miłość..."
Panie Jezu,obdarzaj mnie cierpliwością,g dy mi jej brakuje.
Św.O.Pio:,,...miłość,radość i pokój są cnotami,które czynią duszę doskonałą w tym,co dotyczy jej posiadania,a cierpliwość czyni ją doskonałą w tym,co przeżywa (znosząc przeciwności)."
#556 19.09.2018Elżbieta Grandys 2018-09-20 00:02
,,Żeby dobro wydobyć z kogoś, trzeba być bardzo stanowczym i konsekwentnym,,
Dziękuję Panie, że Twoja stanowczość w wydobywaniu dobra dla mnie jest zawsze konsekwentna i nigdy nie ustanie. Proszę o światło aby dobro wzrastało w mądrej miłości.
#555 19.09.2018r.Asień Młynik 2018-09-19 21:37
"Bóg to może zrobić by miłość była cierpliwa, łaskawa..."

Jezu Ty to możesz zrobić, a ja mogę tylko o to prosić. Chciałabym wierzyć, że to sprawisz,że nie będę uważać Cię za głuchego i obojętnego Ojca, który zostawił mnie życiu na pożarcie. Nie daj się długo prosić, proszę..
#554 Mini Słowo-Ndzmaria szałajska 2018-08-05 23:24
Dziś właśnie na Adoracji w 100 rocznicę transwerberacji św. O.Pio u Ojców Kapucynów , prosiłam Pana Jezusa o radykalny zwrot w moim życiu,bym nie zaprzepaściła darów rekolekcyjnych. A o.Wojciech powiedział,że nie wolno marnować znaków,są one wyrazem troski Jezusa ,by nas poruszały głęboko wewnętrznie i zaprowadziły tam,gdzie On nas chce zaprowadzić.
#553 Mini Słowo NdzAsień Młynik 2018-08-05 23:18
"Jego wyrzuty nie skupiają na niczym innym jak tylko na nawróceniu, czyli pogłębianiu relacji z Nim.."

Jezu wybacz mi moje pretensje i wyrzuty, które nie skupiają się na pogłębianiu relacji z Tobą..
>