Tacy zwyczajni...

posted by: Beata Słoka
Poprawiono: 28 październik 2021

Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami...

Wiemy wszyscy, jak zwyczajnymi i zawodnymi ludźmi byli apostołowie. Popełniali błędy, mieli wady, wielu rzeczy nie rozumieli tak bardzo, że nawet Jezus się dziwił, a jeden z nich Go nawet zdradził. To że zostali wybrani wcale nie sprawiło, iż nagle stali się lepsi niż byli wcześniej, tym bardziej nagle nie stali się  z tego powodu świętymi. Dlatego nie jest rozsądnie idealizować tych, którzy głoszą Słowo Boże - ani duchownych, ani świeckich - nawet jeśli ciągną za nimi tłumy.

crowd 6625850 640

Nie jest dobrze zachwycać się nimi i także oni nie powinni pozawlać na zachwyty kierowane pod własnym adresem. Bo wszystko co jest pięknem i mocą głoszących, to piękno i moc Chrystusa, które są udzielane tylko po to, aby służyć innym. I to piękno oraz moc należą wyłącznie do Chrystusa, a nie do głoszących. I uwielbienie także należy się tylko Jemu. 

Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniachglinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas (2 Kor 4,7).

Módlmy sie o to, abyśmy w głoszących potrafili oddzielać moc Jezusa od ludzkiej słabości. I módlmy się często za głoszących.