Współodpowiedzialni

posted by: Beata Słoka
Poprawiono: 15 październik 2021

Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli (Łk 11, 52).

Ciągle z przykrością obserwuję wśród katolików zjawisko bezkrytycznego przyjmowania tego, co słyszą od popularnych kaznodziejów. Oczywiście przy tym idealizują ich, można czasami powiedzieć, że powstają nawet swoiste fan cluby. Wiele osób wierzących niby w Boga, wierzy tak naprawdę w swoich kościelnych idoli, zapominając, że są oni zwykłymi ludźmi - jak każdy. A skoro są zwykłymi ludźmi, to zdarza im się mylić, choćby dlatego, że jak każdy zwykły człowiek, także się rozwijąją i zdobywają doświadczenie. Może to oczywiście przeszkadzać w dostępie do prawdy niektórym wiernym. Niestety, nas świeckich, nic obecnie nie usprawiedliwia z braku własnego myślenia, z krytycyzmu i poszukiwania prawdy - ze wzgledu na czasy współczesne, w których mamy tak łatwy i szybki dostęp do wiedzy. Nie możemy więc narzekać, że ktoś nam przeszkadza w dostępie do Królestwa Bożego (ani z powodu jego błędnego głoszenia, ani z powodu jego grzechów), ponieważ przez to, że sami także mamy dostęp do kluczy poznania, jesteśmy tak samo odpowiedzialni za to, co do nas dociera lub nie.

Dbajmy o to, żebyśmy przez idealizowanie autorytetów i wygodnictwo w myśleniu sami sobie nie zamykali drogi do poznawania Słowa Bożego.

padlock g9fe9296ee 640