Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

" Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: <<Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam>>. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan."

 

Nic dodać, nic ująć ;)

Czy jestem świadomy tego, że Pan do mnie przemawia?

Czy odkrywam Jego miłość do mnie w tym, że nie czyni tego tylko jeden raz, ale wielokrotnie?

Czy dostrzegam, że Pan zaprasza mnie do współpracy ze Sobą?

Czy odpowiadam na Jego głos?

Na wiele z tych pytań sama mogłabym udzielić negatywnej odpowiedzi i popaśc w marazm i zniechęcenie, ale...

"Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie któż sie ostoi?

Ale TY udzielasz przebaczenia, aby Ci służono z bojaźnią.

U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie."

 

Stawajmy się błogosławieni poprzez słuchanie słowa Bożego i zachowywanie go wiernie. (por. Łk 11,28)

 

Kochani BŁOGOSŁAWIONEGO DNIA :)