Zostaw to

posted by: Beata Słoka
Poprawiono: 01 październik 2021

Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam (Łk 10, 11a).

Tak jakoś dziwnie wyobrażamy sobie czasami głoszenie Ewangelii, a bywa iż tak nas się nawet uczy - że trzeba namawiać, przekonywać, argumentować, a nawet zmuszać. I koniecznie, koniecznie bronić. Argumentować i bronić - owszem trzeba wtedy gdy chodzi o ludzkie przekonania. Słowo Boże jednak samo da sobie radę - bo to Słowo Boże, a nie ludzkie. Naszym zadaniem jest tylko świadczyć tam gdzie nam jest dane i tym czym jest dane. I po prostu zostawiać, nie tracić czasu jeśli ktoś nie przyjmuje. Nie narzekać, nie boleć nad tym, nie rozważać swoich rozczarowań brakiem przyjęcia przez kogoś Słowa. Nie marnować sił i zapału na darmo - tylko iść dalej. 

legs 1031653 640

Dbajmy o to, żebyśmy w przekazywaniu wiary innym nie byli nadodpowiedzialni.