Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

Czy potrafię modlić się za wszystkich?
Czy polecam Bogu nie tylko tych, którzy o to proszą, ale tych, którzy są dla mnie trudni, tych, o których nikt nie pamięta?
Na ile ufam, że moja modlitwa wstawiennicza jest i będzie wysłuchana?
Czy mam odwagę zaufać, uwierzyć, że wystarczy jedno słowo, słowo pokornej prośby?

Dziś:
pomódlmy się za siebie i innych przez wstawiennictwo świętych,
poprośmy innych o modlitwę za siebie,
wstawmy się u Boga za bliskimi i tymi dalszymi…