Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

 

Rzekł Pan do niego: "Oto kraj, który poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi tymi słowami: Dam go twemu potomstwu. Pozwoliłem ci zobaczyć go własnymi oczami, lecz tam nie wejdziesz".

 

Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są ,,tak" w Nim. (2 Kor 1, 20)

 

Ze wszystkich dobrych obietnic, które Pan uczynił domowi Izraela, żadna nie zawiodła, lecz każda się spełniła. (Joz 21, 45)

 

Bóg dotrzymał słowa. Wyprowadził Izraelitów z ziemi egipskiej, prowadził przez pustynię i doprowadził do Ziemi Obiecanej. Bóg do końca pozostał wierny swojemu słowu i swoim obietnicom. Ludzka słabość Izraelitów nie przeszkodziła Mu w wypełnieniu obietnicy.

 

Uwielbijmy dziś Pana za Jego wierność.