Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

W tym rozpoczynającym się tygodniu przemedytujmy fragment o powołaniu do bycia uczniem na podstawie spotkania Jezusa z Piotrem.

Łk 5, 1-11

Co to znaczy dla mnie: wypłyń na głębię?

Co to znaczy pójść za słowem Jezusa?

Czy chcę być uczniem? Czy chcę się uczyć?

Uczniowie idący do Emaus byli poza słowem. Byli w swoich myślach, a nie w słowie Bożym. Co więc głosili? Antykerygmat. Szli drogą niewiary, wątpienia, prowadząc rozmowę rozpaczy. Jezus dołącza, żeby zrozumieć, a nie osądzić. Wyjaśnia im Pisma, a Słowo ich uzdrawia.