Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

Na koniec rekolekcji zostaliśmy zachęceni, żeby jeszcze raz wrócić do omawianych podczas konferencji fragmentów Ewangelii. Rekolekcje rozpoczęliśmy od tekstu o uczniach idących do Emaus, dlatego zachęcam, aby przez ten cały tydzień skupić się na tym tekście:

Łk 24,13-35

Możemy go potraktować jako nasz wspólnotowy programowy tekst – o dobrym Słowie i Eucharystii. Aby być w drodze Słowa, które nas doprowadza do sakramentu, do komunii z Jezusem.

Chodzi też o to, żeby nie mnożyć tekstów, ale zgłębić i zakorzenić się w tych, które zostały nam dane i zadane w czasie rekolekcji. I przede wszystkim po to, żeby nie tylko przeczytać, często powierzchownie, bo przecież to znamy, ale dać się odczytać Słowu. Otworzyć się na Boski głos, a nie generowanie swoich myśli. A na to potrzeba czasu. Bardzo pomocne i często konieczne jest wyjaśnienie tekstu, dlatego zachęta do zakupu książki:„Komentarz żydowski do Nowego Testamentu”. David H. Stern, który zawiera przekład greckiego tekstu Nowego Testamentu i komentarz do tego tekstu, objaśniający trudniejsze kwestie z punktu widzenia żydowskiej wiary, obyczajowości, obrzędowości i wielu innych czynników składających się na długą, złożoną tradycję żydowską.

Etapy Lectio Divina:

 Słowo jest naszą wspólnotową misją. Dlatego zaangażujmy się w bycie ze Słowem i dzielenie się nim.

Niech Duch Święty otwiera nas na drodze zaprzyjaźniania się ze Słowem, które chce nas odczytywać!