Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

 

Nie lękaj się, bo usłyszał Bóg jęk chłopca tam leżącego. Wstań, podnieś chłopca i weź go za rękę, bo uczynię z niego wielki naród. Po czym Bóg otworzył jej oczy i ujrzała studnię z wodą; a ona poszła, napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić.

 

   Nie siłą, nie mocą naszą:   https://www.youtube.com/watch?v=-ezbuOfIwh4

 

Prośmy dziś Pana, aby otwierał nam oczy na Boże działanie w naszym życiu, abyśmy nie patrzyli na swoje życie i życie innych tylko przez pryzmat naszych ludzkich możliwości, ale przez pryzmat Bożej mocy.