Drukuj
Kategoria: Dobre Słowo

  "Bądźcie wy doskonali ..."

"Każdy do końca życia tu będzie męczył się swoją grzesznością i głupotą. Im wyraźniej będzie je widział i im bardziej cierpiał z tego powodu - większa będzie jego świętość. Nie powinno to być jednak egoistyczne zajmowanie się sobą. Powinno być przepojone pragnieniem upodobnienia się do Mnie i wypełniania Mojej woli w służbie innym - dla ratowania dusz ludzkich. Im bardziej będziesz troszczyć się o innych,  tym bardziej będziesz doskonalić siebie,  bo więcej otrzymasz ode Mnie. "

  Alicja Lenczewska "Świadectwo "  15.VIII. 86

Daj nam Panie wreszcie pojąć,  że nasza doskonałość wyraża się w służbie innym i pochodzi tylko od Ciebie.