Myśli czwartkowe :)

posted by: Anetia
Poprawiono: 06 maj 2021

Droga Wspólnoto Dobrego Słowa i Eucharystii…
Dziś chcę podzielić się z Wami pewnym znalezionym fragmentem książki o Św. Siostrze Faustynie.

Ciekawa refleksja…

„Oto wizja, jaką kilkuletnia św. Faustyna przekazała swojej siostrze:

Uważaj, co ksiądz robi. Kiedy wchodzi, Chrystus idzie na modlitwę do Ogrójca i krwawym potem się poci. Gdy rozpoczyna Mszę Świętą, Pan Jezus się modli. Teraz kapłan całuje ołtarz: to Judasz pocałował Jezusa i wydał Go w ręce Żydów. Ksiądz przechodzi na koniec ołtarza – Jezusa Chrystusa prowadzą do Annasza. Kiedy mówi Kyrie elejson policzkują Go, plują na twarz, potem wiodą do Kajfasza, potem do Piłata. Kapłan myje palce, Piłat umywa ręce. Gdy odkrywa kielich na ołtarzu, rozbiera Go do biczowania; stoi to Go biczują. Nakrywa kielich, nakładają Mu koronę cierniową. Kiedy podnosi Hostię – Chrystus podnoszony jest na Krzyżu. Łamie Hostię i wpuszcza ją do kielicha – Jezus umiera.”

(E. Czaczkowska, „Siostra Faustyna. Biografia Świętej”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, s. 30).