Myśli czwartkowe :)

posted by: Anetia
Poprawiono: 22 kwiecień 2021

Droga Wspólnoto Dobrego Słowa i Eucharystii…

W Tygodniu Biblijnym myśl Abp. Rysia.

Każdemu, kto ma, będzie dodane, a kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.” W ósmym rozdziale Ewangelii św. Łukasza jest ten sam tekst kończący „Uważajcie jak słuchacie, bo każdemu kto ma będzie dodane, a każdemu kto nie ma zabiorą nawet to, co ma.” Uważajcie jak słuchacie! Tą miną, która ma być puszczona w obrót jest Słowo. Otrzymujemy od Boga Słowo i jest ogromnie ważne, żeby się tym Słowem dzielić, żeby Je puszczać w obrót i przede wszystkim, żeby nie traktować tego Słowa jako rzeczy martwej, nie trzymać Słowa w chustce. Tam jest użyte słowo „sudarion” to znaczy całun grobowy. Nie trzymać Słowa w całunie, bo Słowo jest rzeczywistością żywą, tylko trzeba Je puszczać w obrót. Jak nie dzielimy się Słowem, to nie dajemy Mu przestrzeni do działania. Słowo potrzebuje przestrzeni do działania. Wtedy też rośnie w nas, kiedy się Nim dzielimy.

(…) Zachowujesz, kiedy pomnażasz! Nie pomnażasz, nie zachowujesz! A pomnażasz [Słowo] nie w ten sposób, że w sobie na tysiąc sposobów wałkujesz, tylko pomnażasz [Słowo] puszczając w obrót, dzieląc się: przez głoszenie kerygmatu, przez nauczanie, przez świadectwo!
Nie wolno słowa zatrzymać dla siebie!

„Kto ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, temu zabiorą to, co ma.”