Myśli czwartkowe :)

posted by: Anetia
Poprawiono: 08 kwiecień 2021

Droga Wspólnoto Dobrego Słowa i EUCHARYSTII...

Zachęcam do zapoznania się z pierwszą krótką refleksją, jaką dzieli się z nami O. Raniero Card. Cantalamessa, mówiąc o własnym przeżywaniu Eucharystii.

(Podany przykład nawiązuje dokładnie do wczorajszego Słowa:)

Jaki jest sens Liturgii Słowa? Dlaczego w czasie Mszy Świętej czytamy Pismo Święte i Psalmy?

Nie jest to takie samo czytanie jak to, które ma miejsce w naszych domach czy w innych okolicznościach. Słowo Boże czytane w czasie Liturgii nabiera podwójnego znaczenia i wymowy.

Po pierwsze ma nas przygotować na rozpoznanie Tego, który później przyjdzie w swoim Ciele i swojej Krwi pomiędzy nas. Takie znaczenie Słowa Bożego zostało wspaniale zilustrowane w pierwotnej Liturgii, w Pierwszej Liturgii Słowa w historii Chrześcijaństwa. Wiecie w jakiej? W tej, którą przeprowadził Jezus z uczniami idącymi do Emaus, ponieważ wyjaśniał im to, co w Pismach odnosiło się do Niego. Dlatego, kiedy Jezus połamał chleb, oni Go poznali. Taki jest sens Liturgii Słowa – przygotować nas na rozpoznanie Tego, którego przyjmujemy. Za każdym razem Liturgia Słowa rzuca szczególny promień światła na Jezusa, oświetlając jakiś aspekt Jego osoby. W ten sposób w Liturgii całego roku otrzymujemy obraz tajemnicy Chrystusa, oczywiście nie całościowy, bo Chrystusa nigdy nie odkryjemy do końca, ale jakiś szeroki.