zero-jedynkowo...

posted by: Beata Słoka
Poprawiono: 11 marzec 2021

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza (Łk 11, 23).

Jesteśmy z Jezusem, albo przeciwko Niemu. Wersja pośrednia nie istnieje.

arrow 2085195 1920

Módlmy się dziś za nas, abyśmy nie ulegali pokusie kompromisów ze światem.